Jak zintegrować Notipack z Shoper?

Połącz NotiPack z Shoper w mniej niż 2 minuty.

Na pulpicie Notipack, wybierz kampanię którą chcesz zintegrować z systemem Shoper.

Kliknij znacznik </> w sekcji instalacja, wyświetli się okienko, skopiuj kod piksel przypisany do Twojej kampanii.

Przejdź do panelu swojego sklepu Shoper, dalej do menu: Dodatki i integracje > Integracje własne. Wklej skopiowany kod w polu: Nagłówek strony

Brawo, już możesz wyświetlać 19 z 21 powiadomień dostępnych w Notipack!

Pełna integracja z Shoper:

Aby wyświetlać powiadomienia oparte o prawdziwe dane pochodzące z konwersji w Twoim sklepie (OSTATNIA KONWERSJA, LICZNIK KONWERSJI) skorzystaj z poniższego poradnika.

W panelu sklepu Shoper, w menu po lewej stronie przejdź do sekcji Dodatki i integracje > Webhooki i kliknij przycisk DODAJ WEBHOOK

Wróć do panelu Notipack, kliknij na nazwę swojej kampanii, następnie -> STWÓRZ POWIADOMIENIE

Stwórz powiadomienie typu "OSTATNIA KONWERSJA", po stworzeniu w menu po lewej stronie przejdź do sekcji "DANE", skopiuj w całości WEBHOOK URL.

Wróć do panelu sklepu Shoper, w sekcji "ADRES URL" wklej skopiowany wcześniej WEBHOOK URL. W sekcji klucz nie wprowadzaj żadnych danych, z listy zdarzeń wybierz "ORDER.PAID".

Pamiętaj aby ustawić AKTYWNOŚĆ na włączony, następnie kliknij ZAPISZ.

Tę samą czynność wykonaj dla powiadomienia typu "LICZNIK KONWERSJI" stwórz powiadomienie, skopiuj WEBHOOK URL z sekcji "DANE" i stwórz kolejnego webhooka ORDER.PAID.

Od teraz każda konwersja która zostanie dokonana w Twoim sklepie, zapisze się w sekcji "PRZECHWYCONE DANE" w powiadomieniu OSTATNIA KONWERSJA.

Powiadomienie typu ostatnia konwersja (USTAWIENIA):

Wróć do panelu Notipack, w ustawieniach powiadomienia "OSTATNIA KONWERSJA" użyj zmiennych dynamicznych aby wyświetlać prawdziwe dane konwersji.

{billingAddress.firstname} - wyświetli imię kupującego

{billingAddress.city} - wyświetli miasto kupującego

{billingAddress.country} - wyświetli kraj kupującego

{billingAddress.country_code} - wyświetli kod kraju np. (PL)

{products.0.name} - wyświetli nazwę produktu

Dla przykładu:

Zmienne dynamiczne możesz ustalać dowolnie w zależności od potrzeb. Więcej na temat Webhooków które udostępnia Shoper, przeczytasz w ich dokumentacji tutaj: https://developers.shoper.pl/developers/webhooks/introduction

Ta porada nie była dla Ciebie pomocna? Wyślij wiadomość na adres [email protected], pomożemy Ci możliwie jak najszybciej.