Webhooki - czym są i jak z nich korzystać?
Niech Twoje powiadomienia staną się dynamiczne!
Webhooki w Notipack zostały podzielone na cztery rodzaje:
  Konsumujące dane
  Produkujące dane
  Konsumujące dane z obsługi zdarzenia WebHook
  Produkujące dane ze zdarzeniem WebHook
  1.
  Konsumujące dane - są to typy powiadomień, które prezentują tylko te dane, które zostały dla nich skonfigurowane. Dane nie mogą być pobrane z zewnętrznego źródła (chyba, że ręcznie przez import pliku JSON) i działanie na tych danych nie powoduje wywołania zdarzenia. Takimi są:
  Pasek Informacyjny
  Kupon Rabatowy Pasek
  Pasek Z Przyciskiem
  Wezwanie Do Działania
  Social Media
  Box Informacyjny
  Kupon Rabatowy Box
  Licznik odwiedzin
  Wideo Box
  Udostępnij w Social Mediach
  Losowa Opinia
  Powiadomienie O Ciasteczkach
2. Produkujące dane - są to typy powiadomień, które przyjmują dane od użytkownika i prezentują je w postaci statystyk, nie wykonując z nimi nic innego. Takimi są:
  Opinia Emotikony
  Ocena Punktowa
3. Konsumujące dane z obsługi zdarzenia WebHook - są to typy powiadomień, które mogą być także zasilanie przez zewnętrzne usługi z wykorzystaniem WebHook. Takimi są:
  Ostatnia Konwersja
  Licznik Konwersji
4. Produkujące dane do zdarzenia WebHook są to typy powiadomień, które poza cechą wynikającą z gromadzenia danych, mogą tymi danymi zasilać zewnętrzne usługi z wykorzystaniem WebHook. Takimi są:
  Pasek Email Collect
  Box Email Collect
  Opinia Tekstowa
  Kontaktowy CallPage
  Oferta Ograniczona Czasowo
Omówienie wybranych typów powiadomień:
Ostatnia konwersja - zasilany jest przez obsługę zdarzenia WebHook. Wygenerowany w powiadomieniu w sekcji "dane" adres zdarzenia WebHook przyjmuje zdarzenia z zewnętrznej usługi. Przyjmowane dane muszą mieć ustandaryzowany format – tzn. każde wykonanie przyjmować musi ten sam zestaw właściwości. Właściwości wykorzystywane są podczas budowania treści powiadomienia przez umieszczenie nazwy właściwości w {…} w odpowiednim polu formularza. Np. {name} {country.code} dokonał/a zakupu {product.name}. Widget może być także zasilany ręcznie przez funkcjonalność Importuj dane w której w kolejnych polach formularza należy wprowadzić kolejne spodziewane właściwości i ich wartości.

Przykład zastosowania

  W WooCommerce użytkownik dodaje opinie o produkcie. W wyniku dodania opinii wyzwalany jest WebHook, który dodaje opinie do Notipack. Notipack informacje o dodanej opini w postaci powiadomienia udostępnia w Twojej witrynie - Twoim klientom. Lub, klient kupuje produkt w Twoim sklepie - Notipack informacje o konkretnym zakupie udostępnia w Twojej witrynie w postaci powiadmienia np. Marek (Warszawa, PL) kupił Obuwie sportowe, 1 godzinę temu.
Licznik konwersji - zasilany jest przez obsługę zdarzenia WebHook. Wygenerowany w powiadomieniu adres zdarzenia WebHook przyjmuje zdarzenia z zewnętrznej usługi. Przyjmowane dane nie muszą mieć ustandaryzowanego formatu. Powiadomienie zlicza tylko ilość obsłużonych zdarzeń WebHook. Widget może być także zasilany ręcznie przez funkcjonalność Importuj dane w której w kolejnych polach formularza należy wprowadzić kolejne spodziewane właściwości i ich wartości.

Przykład zastosowania

  Dzisiejszego dni 24 klientów dokonało zakupu w Twoim sklepie, WebHook poinformuje Notipack o ilości zakupów w jakich godzinach zostały dokonane. Odwiedzającym zaś, poprzez to powiadomienie - możemy wyświetlić ile zostało dokonanych zakupów w naszym sklepie z ostatnich X godzin.
Pozyskiwanie Emaili - zasila przez wykonanie konfigurowalnego zdarzenia WebHook - bazę "Przechwycone dane", może także wysyłać zebrane dane bezpośrednio na Twojego maila. Pozyskane emaile w czasie rzeczywistym możesz przesłać w sekcji "Dane" do zewnętrznych źródeł za pomocą WebHooka.
Opinia Tekstowa/Emotikony - zasila przez wykonanie konfigurowalnego zdarzenia WebHook - bazę "Przechwycone dane", może także wysyłać zebrane dane bezpośrednio na Twojego maila.
Kontaktowy CallPage - zasila przez wykonanie konfigurowalnego zdarzenia WebHook - bazę "Przechwycone dane", może także wysyłać zebrane dane bezpośrednio na Twojego maila lub do zewnętrznych źródeł za pomocą WebHooka.
Oferta Ograniczona Czasowo - zasila przez wykonanie konfigurowalnego zdarzenia WebHook - bazę "Przechwycone dane", może także wysyłać zebrane dane bezpośrednio na Twojego maila lub do zewnętrznych źródeł za pomocą WebHooka.
Ta porada nie była dla Ciebie pomocna? Wyślij wiadomość na adres [email protected], pomożemy Ci możliwie jak najszybciej.
Last modified 1mo ago
Copy link