Links
Comment on page

Integracja z WooCommerce

Pobierz naszą wtyczkę:

Pobierz naszą wtyczkę do integracji z WooCommerce / Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023
notipack-popups-1.8.4.zip
113KB
Binary

Pierwsza instalacja wtyczki:

Przejdź do sekcji WTYCZKI w panelu administracyjnym swojego sklepu -> DODAJ NOWĄ -> WYŚLIJ WTYCZKĘ NA SERWER -> Wybierz plik .ZIP z wcześniej pobraną wtyczką.
Aktywuj wtyczkę -> W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Notipack Popups.
Wróć do panelu Notipack, przy swojej domenie w sekcji "INSTALACJA" znajdziesz KLUCZ do integracji z Notipack, wklej go we wtyczce i kliknij "CONNECT".
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - DODAJ DOMENĘ, po dodaniu otrzymasz KLUCZ.
To wszystko, od teraz stworzone powiadomienia będą wyświetlać się automatycznie. Powiadomień typu "OSTATNIA KONWERSJA" i "LICZNIK KONWERSJI" nie zapomnij ustawić jako AKTYWNE aby zebrały dane pochodzące z ostatnich konwersji dokonanych w Twoim sklepie.

Konstrukcja powiadomienia "Ostatnia konwersja":

W tytule i opisie użyj zmiennych:
{buyer_name} - wyświetli imię
{city} - wyświetli miasto kupującego
{product_name} - wyświetli nazwę produktu
{thumbnail} - adres URL obrazka
{product_link} - adres URL po kliknięciu
Powiadomienie powinno wyglądać mniej więcej tak (używaj zmiennych jak chcesz):

Aktualizacja wtyczki:

Upewnij się czy posiadasz najnowszą wersję wtyczki. Aby ją zaktualizować, pobierz ją, następnie przejdź do sekcji MODUŁY w panelu swojego sklepu -> Załaduj moduł -> Wybierz katalog ZIP z najnowszą wersją -> Kliknij "Zastąp obecny własnym".
NotiHint: Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na: [email protected]