Czas i pozycja wyświetlania

Ile czasu wyświetlać popup?

Rekomendowany przez nas czas wyświetlania popupu to 7-10 sekund. Jeśli wyświetlasz popupy per "CZAS", pamiętaj - aby ustawiać je naprzemiennie, np. 7-9 sekund popup, następnie przerwa 5 sekund i dopiero kolejny popup.

Pozycja wyświetlania

To nic innego jak miejsce na ekranie w którym popup się pojawia. Standardowa rekomendacja to popup po prawej stronie na dole. Dla popupów informacyjnych "BOXÓW", to po środku, na środku.

NotiHint: Testuj różne układy popupów, nie zasłaniaj ważnych elementów na stronie - postaraj się aby popupy zwracały uwagę i spełniały swoją misję, nie powodując w odwiedzających irytacji.

Last updated