Zaawansowana analityka

Jak mierzyć skuteczność kampanii?

Analityka pozwala mierzyć ilość konwersji w Twoim sklepie za pomocą kodu js wyzwalanego w momencie konwersji - dzięki czemu, możesz sprawdzić ilu użytkowników odwiedziło Twoją stronę, ilu dokonało zakupów i jaki daje to współczynnik konwersji.

Dzięki wbudowanej analityce w Notipack, możesz sprawdzić skuteczność nie tylko zakupów, ale również przesłanych formularzy (np. zapis na listę mailingową). Dane trafiają do naszego systemu, a my przedstawiamy je dla Ciebie w uproszczonej formie.

Jeśli Notipack został poprawnie zintegrowany z Twoją stroną, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Mierzenie konwersji z kluczowych podstron

  1. Przejdź do swojej domeny w panelu Notipack, następnie wybierz zakładkę "Analityka"

  2. "Włącz analitykę" - wprowadź nazwę elementu np. THANK YOU PAGE, jest to nazwa robocza widoczna tylko w Twoim panelu

3. Następnie, wybierz sposób rozpoznawania konwersji, jeśli jak wyżej, chcesz mierzyć ilość zakupów, wybierz "PODSTRONA". Poniżej wprowadź adres strony, na który Twoi klienci trafiają po poprawnym sfinalizowaniu zakupu

To wszystko! Jeśli element został dodany poprawnie, poczekaj na zebranie danych dotyczących transakcji.

Mierzenie konwersji pochodzących z formularzy

  1. Dodaj nowy, kolejny element do śledzenia

  2. Następnie, wybierz sposób rozpoznawania konwersji "FORMULARZ"

  3. Zaznacz, za pomocą którego atrybutu mamy rozpoznać formularz.

4. Wprowadź wartość atrybutu. Dla przykładu, jeśli formularz ma nadaną klasę jak na poniższym przykładzie - wybierz "KLASA" i wprowadź nazwę klasy.

To wszystko! Jeśli element został dodany poprawnie, poczekaj na zebranie danych z ilością przesłanych formularzy.

Podstawowe pojęcia

Sesje - Sesja to grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na Twojej stronie w danym przedziale czasu. Jedna sesja może np. obejmować kilka odsłon, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce. Jedno wejście odwiedzającego = jedna sesja. Powtórne wejście tego samego odwiedzającego = druga sesja

Unikalni użytkownicy - To ilość unikalnych użytkowników którzy odwiedzili Twoją stronę

Konwersje - Mówi o tym jaki odsetek użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dokonali zakupu

Ilość konwersji / ilość sesji - Wartość procentowa, ilu dokonanych zostało konwersji (np. zakup, przesłany formularz) - względem ogólnej liczby odwiedzin

Ilość konwersji / ilość unikalnych użytkowników - Wartość procentowa, ilu dokonanych zostało konwersji (np. zakup, przesłany formularz) - względem liczby unikalnych użytkowników

NotiHint: Nie bierz za pewnik pierwszych wyników, modyfikuj swoje kampanie, treść popupów i ich wygląd czy umiejscowienie i testuj!

Last updated